Implementering af tiltag som fremmer salget af økologisk frugt og grønt

Projektleder: Helle Bosse – Økologisk Landsforening

Finansiering: GAU

Projektperiode: 2023

Formålet med projektet er at styrke afsætningen af økologisk frugt og grønt i detailhandlen. Det opnås ved at sikre en fortsat implementering de salgsfremmende tiltag/nudges i detailhandlen, som blev identificeret i nudgingprojektet ”1 bliver til 2 – double up på økologisk frugt og grønt” i 2021. Implementeringen sikres ved at indsamle og formidle viden til producenter og detailhandlen, som dokumenterer salgseffekten af de afprøvede nudges.

Formidlingen af den anvendelsesorienterede viden vil ske på en workshop med en nudging og en emballage-/kommunikationsekspert og på 1:1 møder med relevante aktører fra detailhandlen, hvor producenter og detailkæder motiveres til at implementere de salgsfremmende nudges på emballager, i butikker og i deres kommunikation med forbrugerne. For at sikre yderlige vidensformidling, vil projektet også indeholde en presseindsats målrettet relevante fagmedier for økologiske frugt og grøntproducenter og detailhandlen.

Det forventes, at minimum 5 producenter og 2 detailkæder vil implementere et eller flere nudges på deres emballage og i butikkerne, og at projektet vil bidrage til et øget salg af økologisk frugt og grønt på 10% i 2023. Det forventes også, at projektet vil have en afsætningsfremmede effekt på længere sigt i takt med, at relevante nudges implementeres. De veldokumenterede positive effekter af afprøvede nudges og Økologisk Landsforening mange års erfaring med afholdelse af workshops samt tætte dialog med producenter og detailkæder skal sikre projektets mål opnås.

Luk (Esc)