Netværk for Fremtidens planteproteiner 2.0

Finansiering: Fonden for økologisk landbrug (FØL)

Projektperiode: 2022 (finansieret af GUDP i 2020-2021)

Projektleder: Mette Fisker, Dansk Vegetarisk Forening.

Formål: Netværk for Fremtidens Planteproteiner skal styrke sammenhængskraften blandt alle aktører fra jord til bord med henblik på at fremme markedsudviklingen af økologiske planteproteiner til fødevare i Danmark. Dette vil bl.a. ske via tematiserede netværksmøder, konferencer samt et onlineforum for netværkets deltagere.

Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv. Vi fokuserer udelukkende på planteproteiner til humant konsum.

Deltagere: Mere end 130 deltagere fordelt på over 105 forskellige virksomheder, organisationer, tænketanke, råd og vidensinstitutioner.

Der bliver løbende slået arrangementer op på hjemmesiden.

Luk (Esc)