OPstart: Danmark som hub for økologiske plantebaserede startups

Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug

Projektleder: Mette Johannsen, Dansk Vegetarisk Forening

Formål:

Der skal udvikles mange flere nye spændende produkter, som inspirerer mange flere. I denne udvikling er det helt afgørende, at der skabes et stærkt og mangfoldigt økosystem af økologiske plantebaserede startups, som kan modnes til næste fase, hvor de kan vokse sig større. Fokus i OPstart er på at understøtte den helt tidlige fase, hvor idéen endnu ikke er på kommercielle vilkår eller er i meget lille skala.

Aktiviteter:

- 2 mentorworkshops med etablerede mindre iværksættere

- 1 mentorevent med større virksomheder

- 1 kåring af Årets Økologiske Plantebaserede Startup

- 1 workshop om finansieringsmuligheder for startups

- Sparring om produktudvikling og markedsbehov (efter behov, forventeligt 20 startups)

- 20 udførte forbrugerundersøgelser eller smagstests via DVF’s forbrugerpanel

- Hjemmeside-univers målrettet startups

- Koordinere fælles stadeplads for startups ifm. 5 messer, events e.l.

- Sparring for startups på relevant lovgivning helt tidligt i udviklingsfasen

- Sparring for startups om overgangen til næste fase/vækst

- 1 besøg hos ProVeg Internationals Incubator for startups i Berlin

Luk (Esc)