PlantPro – Accelerating an efficient green consumer transition

Finansiering: Innovationsfonden

Projektleder: Jessica Aschemann-Witzel, Professor, Aarhus Universitet – MAPP Center.

Projektkoordinator fra PBV: Marie Luja Rasmussen, Dansk Vegetarisk Forening

Projektperiode: 2021-2024

Formål: PlantPro vil accelerere transitionen mod grønnere forbrugervaner – en mere planterig kost og mindre madspild. I projektet vil der blive udviklet og testet forbrugerrettede og skalerbare markedstiltag og politiske tiltag, der kan nudge, informere og motivere et bredt skift i befolkningen mod at vælge en mere planterig kost, øge præferencerne for ’up-cycled’ fødevarer, bedre accept af bæredygtige fødevareteknologier, og reduktion af madspild.

Blandt andet tester vi nudges via online handel med nemlig.com, nudges i detail med REMA1000 og nudges i kantiner med Ørsted Kantinen og Netværk for Foodservice.

Luk (Esc)