Edgar Castrejon 1Spu0kt Ejg Unsplash

Sort it out

Finansiering: Promilleafgiftsfonden, PAF

Projektleder: Jesper Fog Petersen, Økologisk Landsforening – landbrugsteknisk indsats

Formålet med projektet ’Sort it out’ er at styrke udbuddet af og kendskabet til velegnede sorter og arter af bælgplanter til humant konsum, til gavn for landmand og virksomheder, klima, bæredygtighed, og samfundsøkonomi. Det gøres ved at afdække, finde og teste udbuddet af smagfulde sorter af bælgplanter, dyrkningsteste ukendte sorter på velegnede lokaliteter, samt optimere udbytte i kikærter, linser ved f.eks. samdyrkning med harve, rækkedyrkning eller lign.

Arbejdspakker:

1: Sort it out - Find bedste smag og konsistens i ærter og hestebønner

2: Sort it out - Find velegnede sorter af kikært, linser og bønner til Danmark og optimer udbytte

3: Sort it out - Praksisnær vidensdeling om faciliteter, erfaring, teknik til sortering/afskalning

4: Sorted out - Formidling og vidensdeling

Luk (Esc)