Udvikling af plantebaseret økologisk eksport (English below)

Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug, FØL

Projektleder: Pernille Bundgård, Økologisk Landsforening

Projektperiode: Januar – december 2022

Formål:

Salget af plantebaserede fødevarer har stor fremgang i mange vestlige lande. Eksempelvis voksede det amerikanske marked for plantebaserede alternativer med 27 % i 2020, og 57 % af amerikanerne købte plantebaserede alternativer mod 53% året før (Kilde: Plant Based Foods Association). I Europa er tendensen den samme, og det giver fantastiske afsætningsmuligheder for de økologiske producenter, som i forvejen har fokus på flere bæredygtighedsparametre, og som har erfaring med en mere værdibaseret forbrugerkommunikation.

Det fremstår klart, at ledende professionelle og politiske organisationer har fokus på udvikling af plantetrenden. Økologi ses ofte som en potentiel konkurrent for virksomhedernes, pressens og detailhandlens opmærksomhed. En foreløbig undersøgelse i Europa og USA viser, at ingen har tænkt tanken at spørge forbrugerne, om de foretrækker, at økologi og plantebaserede fødevarer går hånd i hånd.

Nærværende projekt skal bidrage til, at den viden findes, og samtidig udbrede den. Projektet skal bidrage med bedre viden om markedet og potentialet for plantealternativer, som skal afdækkes af ledende organisationer og aktører i plantesektoren. Projektet bidrager med viden, synergier og call-to-action i styrket produktion og salg af økologiske plantebaserede fødevarer, herunder fælles værdi- og markedsmæssige interesser og markedsoplysning om, at forbrugerne ønsker hele pakken; altså plantebaserede og økologiske fødevarer i én og samme.

For at gøre truslen til en mulighed og dermed sikre, at plantetrenden og økologisk afsætning går hånd i hånd, skal nærværende projekt skabe en stærk dialog mellem plantesektoren og økologisektoren og positionere økologi og de økologiske producenter centralt i plantetrenden.

Projektet skal bane vejen for øget eksport af økologiske plantebaserede fødevarer og herigennem også bidrage til regeringens mål om fordobling af den økologiske eksport inden 2030.

Formålet er at øge og styrke eksporten af økologiske plantebaseret produkter via en overordnet, langsigtet og målrettet strategi for området. Målet er at fremme nye afsætningsmuligheder for de økologiske og plantebaserede fødevarevirksomheder ved bidrage med viden om og indsigt i markedspotentialet for økologi og plantebaseret eksport samt ved påvirkning af centrale internationale aktører.

[English version]

Development of plant-based organic exports

Funding: The fund for Organic Agriculture (Fonden for Økologisk Landbrug)

Project Manager: Pernille Bundgård, Organic Denmark

Project period: January – December 2022

Purpose:

Sales of plant-based food is increasing in many Western countries. In 2022, the American market for plant-based alternatives increased with 27%, furthermore 57% of the Americans bought plant-based alternatives compared to 53% the year before (source: Plant Based Foods Association). In Europe the tendency is the same. This provides a great sales potential for the organic producers who already focus on several sustainability parameters and are experienced in a more value-based consumer communication too.

It is important to secure that organic and plant-based food sales go hand in hand. Therefore, this project will foster a strong dialogue between the plant-based sector and the organic sector to position organic food and the organic producers at the heart of the plant-based trend.

Based on a preliminary survey in Europe and USA, it looks like no one has asked the consumers whether they prefer that organic and plant-based food should go hand in hand or not.

Resultantly, this project will contribute to and spread this kind of knowledge. The project will contribute to providing more detailed knowledge about the plant-based market, which will be conducted by leading organisations and actors in the plant-based sector.

The project will pave the way for more exports of organic plant-based products and thereby also contribute to achieving the Danish government’s goal of doubling the organic export by 2030.

The purpose of the project is to strengthen the export of organic and plant-based products through a long-term and focused strategy. The goal is to promote the organic and plant-based companies’ sales chances by contributing knowledge and insights about the market potential of organic and plant-based export and at the same time influencing central international actors.

Luk (Esc)