Netværk for Fremtidens planteproteiner 3.0

Finansiering: Climateworks Foundation

Projektleder: Daniel Barrera Madsen, Dansk Vegetarisk Forening.

Projektperiode: 2023 (finansieret af GUDP i 2020-2021 og FØL 2021-2023)

Formål: Netværk for Fremtidens Planteproteiner skal styrke sammenhængskraften blandt alle aktører fra jord til bord med henblik på at fremme markedsudviklingen af økologiske planteproteiner til fødevare i Danmark. Dette vil bl.a. ske via tematiserede netværksmøder, konferencer samt et onlineforum for netværkets deltagere.

Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv. Vi fokuserer udelukkende på planteproteiner til humant konsum.

Deltagere: Mere end 215 deltagere fordelt på over 150 forskellige virksomheder, organisationer, tænketanke, råd og vidensinstitutioner.

Der bliver løbende slået arrangementer op på hjemmesiden.

Luk (Esc)