Vi arbejder for

Plantebaseret Videnscenter skal styrke vidensgrundlaget for at udvikle et mere plantebaseret, økologisk fødevaresystem. Det skal dermed medvirke til, at Danmark og verden lever op til EAT-Lancet Kommissionens scenarie (2019) og FN’s 17 Verdensmål med den samlede målsætning at skabe et bæredygtigt fødevaresystem.

Plantebaseret Videnscenter vil fremme den deraf følgende nødvendige forandring i den danske madkultur og landbrugsproduktion i retning af flere plantebaserede fødevarer – til fordel for klima, bæredygtig udvikling indenfor fødevaresystemerne, herunder livet i havene, øget sundhed i befolkningen og bedre dyrevelfærd, hvor husdyrholdet er i balance med økosystemerne.

Chili Sin Carne Mia Sommer Dansk Vegetarisk Forening
Et plantebaseret måltid er et måltid, der er bygget op omkring planter, og som kan suppleres med en mindre andel animalske fødevarer.

Indsatsområder

Plantebaseret Videnscenter skal fremme en helhedsorienteret tilgang til vores fødevaresystem gennem tre indsatsområder:


1) Videnskabelse og vidensdeling: Indsigtsanalyser, internationalt engagement, debat, foredrag og gratis materialer.

2) Tests og afprøvning – få ny viden i anvendelse: I samarbejde med forskere, forbrugere, landmænd, virksomheder og foodservice.

3) Vise vejen til forandring og forankring i praksis. Erfaringsdeling om forbrugerrespons m.m. på tværs af virksomheder, brancher og aktørernes roller i den samlede fødevarekæde.

Foto: Mia Sommer


Luk (Esc)