Netværk for foodservice

Finansiering: Deltagerbetaling

Sekretariat for netværket: Marie Luja Rasmussen, Plantebaseret Videnscenter

Samarbejdspartnere: Malene Nielsen, Miljømærkning Danmark, og Michelle Nadia Werther, Hotel- og Restaurantskolen

Temaer i 2023:

Biodiversitet, nudging i kantinen, økologi og bæredygtighed, trends og nyeste plantebaseret produkter på markedet, og ledelse i bæredygtighed.

Formål:

Netværk for foodservice skal være med til at skabe samarbejde mellem aktører i foodservicebranchen og samtidig hjælpe disse aktører med at fremme en bæredygtig udvikling i deres organisationer, hvor fokus er på miljø, klima og sundhed. FN’s 17 Verdensmål vil blive brugt som rammeværktøj og inspiration for en bæredygtige retning for foodservicebranchen.

Netværket skal give netværksdeltagerne forståelse for, hvor de største miljø-, klima- og sundhedsudfordringer ligger for foodservicebranchen, så deltagerne har mulighed for at prioritere de indsatser i egen organisation, som bidrager til størst mulig effekt for miljø, klima og sundhed.

Fra de aktuelle oplægsholdere vil netværksdeltagerne få ny viden og indsigt der opfordrer til refleksion og konkret handling, samt dialog og erfaringsudveksling med de andre netværksdeltagere. Til netværksmøderne vil deltagerne konkretisere handlingsforslag på baggrund af mødets tema, som de kan tage med hjem og bruge til at rykke bæredygtighedsagendaen i egen organisation. Formålet med netværket er at deltagerne får ny viden og inspiration der kan hjælpe dem med at skabe nye bæredygtige og innovative løsninger i egen organisation.

Målgruppe:

Kantineledere, kantineoperatører, indkøbere, restauratører, grossister, bæredygtighedskonsulenter, køkkenprofessionelle – og konsulenter, organisationer og producenter, der arbejder med bæredygtighed i fødevarebranchen.

Luk (Esc)