DIVINFOOD

Finansiering: HORIZON 2020

Projektleder: INRAE, Frankrig.

Projektkoordinator fra PBV: Jeanne Svalebæk, Dansk Vegetarisk Forening

Projektperiode: 2022-2026

DIVINFOOD er et flerårigt EU projekt (2022-2026) og ledes af INRAE i Frankrig med partnere fra en række andre medlemslande. Projektet omhandler fremme en diversitet af afgrøder til fødevarer, særligt proteinafgrøder. Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL) er med som anden dansk partner.

Sammen med ICOEL, Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU) og Nordiske Råvarer driver vi et Nordisk Living Lab for gråærter, linser, hestebønner og smalbladet lupin. Deltagerne dækker hele værdikæden. Living Lab’et har til formål at styrke netværk og vidensdeling, dyrkning og brug af de specifikke afgrøder.

Plantebaseret Videnscenter har primært en rolle ift. at afdække forbrugerpræferencer, der kan guide innovation; og teste nudginginitiativer, der kan fremme salg af plantebaserede produkter samt samarbejdet mellem detail, forarbejdningsled, landmænd og foodservice i forhold til øget brug af underudnyttede afgrøder.

Luk (Esc)