One plate

Projekt lead: DTU Fødevareinstitut

Projektkoordinator hos Økologisk Landsforening: Marie Boudigaard Granlie

Finansiering: ICROFS

Projektperiode: 2023-2026

Vores nuværende fødevareforbrug er ikke bæredygtigt – hverken set i forhold til klodens eller vores egen sundhed. En oplagt løsning er at integrere en økologisk, bæredygtig, planterig og sund kost, her defineret som OnePlate-konceptet. Denne kost omsættes i projektet til opskrifter og menuer målrettet børnefamiliernes hverdag og bliver testet i et tværfagligt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Meyers Madhus og DTU Fødevareinstituttet. Derudover indgår Økologisk Landsforening som underleverandør.

Projektet har til formål at:

  • Give viden om familiers barrierer, muligheder og motivationsfaktorer for at ændre deres kost mod en mere økologisk, bæredygtig og sund kost.
  • Frembringe evidens for effekten af denne kost både for vores egen sundhed (herunder pesticideksponering og sygdomsforebyggelse) samt for klodens sundhed (påvirkning af klima, arealanvendelse og biodiversitet).
  • Udvikle informationsmaterialer og værktøjer, der formidler OnePlate-projektets resultater til brug for forbrugere og økologiske interessenter.

Projektet vil gennem en forbruger- og interessentundersøgelse bidrage til udviklingen af One-Plate konceptet, der samtidig optimeres i forhold til mindskning af klimaaftryk og miljøbelastning. Konceptet testes i et randomiseret kontrolleret interventionsstudie blandt danske familier sammenlignet med deres sædvanlig kost. Effekten af konceptet måles ift. acceptabilitet samt formodede sundheds- og miljømæssige gavnlige effekter. Projektets resultater, opskrifter og redskaber vil blive gjort offentligt tilgængelige og vil blive formidlet både populært og videnskabeligt. Projektet forventes at bidrage til at motivere flere forbrugere til at købe sunde økologiske fødevarer i fremtiden.

Luk (Esc)