Effekten af plantebaseret kost på sygdomsaktivitet for patienter med leddegigt

Organisationer: Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden, Afdeling for Rygkirugi, Led- og Bindevævssygdomme, HovedOrteCentret Rigshospitalet og Glostrup, Den Plantebaserede Sygeplejerske, Dansk Vegetarisk Forening.

Kort beskrivelse: I januar-marts 2024 kører vi et feasibility interventionsstudie med fokus på betydningen af kostændringer gennem 4 uger for 30 patienter med leddegigt. Patienterne inddeles i en kontrolgruppe (ingen intervention) og en interventionsgruppe (plantebaseret kost). Patienterne undersøges for lindring af symptomer, smerter og øvrig livskvalitet. Forstudiet har til formål at afprøve studiets gennemførlighed i praksis, dvs. patienternes reaktion og efterlevelsesgrad af kostændring, betydningen af udlevering af måltidskasser (for at sikre højere efterlevelse af kostformen), tilpasning af spørgeskema og vurdering af effekt (lindring af symptomer, træthed, livskvalitet samt risici-markører for følgesygdomme) blandt 10 patienter. Der søges midler til et fuldt interventionsstudie.

Finansiering: Nolfifonden og Gigtforeningen

Projektleder: Tanja Thomsen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden

Luk (Esc)